KINGO – PS5主機回饋粉絲活動

KINGO 好耐冇搞回饋活動喇,而今次 編輯部 搵齊人馬,全員出動搶PS5,最後成功eddddd (唔係點會有尼個POST) 。 經過一番商討後,決定將PS5送俾大家! 不過你地需要填寫以下內容,我地就會按照填寫的內容(TIPS: 你為何想要PS5?) 挑選1名玩家,得獎者將由KINGO總編親自送上。

獎品:PS5 光碟版香港行貨主機 1名
* 如活動期間增加獎項,所有參加者無需再次填寫

參加日期:  – 即日至 2020 年 11 月 30 日
(暫定,如官方延期取貨,將會在Facebook通知)


步驟1

讚好並設搶先看Facebook 專頁       http://www.facebook.com/kingogaming/
Follow instagram                     https://www.instagram.com/kingo_hk/
訂閱   YouTube Channel https://www.youtube.com/channel/UCYAFfEEI-5L30SIOa_49pDQ


步驟2

KINGO Facebook 活動貼文 下留言標註3位朋友 通知佢地 KINGO搞PS5活動!
>>> 最後記得公開分享出去 >>>讚好貼文
例子: @peter wong @peter chung @coco wong KINGO搞PS5活動!

活動貼文: https://www.facebook.com/KINGOgaming/posts/3377093499005057


步驟3


活動之條款及細則

1. KINGO – PS5主機回饋粉絲活動 (「此活動」) 由KINGO舉辦,只限屬 香港 用戶參加 (「參加者」)。

2. 此活動首星期由即日至 2020 年 11 月 30 日(暫定,如官方延期取貨,將會在Facebook通知)下午 18:00 結束。

3. 參加此活動代表確認你已閱讀、明白,並同意遵守所有條款及細則。

4. 參加此活動代表確認你已答應所有條款, 並將不定時收到最新資訊。

5. 得獎者將在KINGO活動貼文下公佈,得獎者須於該星期得獎名單公佈後起計一星期內聯絡KINGO客服安排領獎。若所提供之資料有錯漏或不正確,以致未能通知KINGO領取獎品,KINGO概不負責,亦不會補發獎品。

6. 獎品不得轉讓,亦不可兌換其他禮品。

7. KINGO就參加/得獎者名單、資格、獎品及所有與本活動有關之日期及時間等保留最終決定權。

8. 參加者禁止於KINGO Facebook專頁及 所有平台 發表任何違犯法律或條款的粗言穢語、詆毀性言論及任何渲染色情暴力的內容。KINGO保留刪除相關內容及取消任何違反以上條款之參加者的參加/得獎資格。

9. 如參加者被發現故意隱瞞資料,以假賬戶或以任何方式入侵及/或以修改電腦程式的方式參加此有獎活動。本行有權取消該參加者的參加及/或得獎資格。

10. KINGO有權隨時修改本條款及細則、更改及/或終止推廣和獎賞而毋須事先通知。如有任何爭議,KINGO保留最終決定權。